3 Ekim 2021

Ağustos 2021

275.000.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun  08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 91 gün vadeli,275.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı 06.08.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi 250.000.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun  08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 88 gün vadeli, 250.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı 06.08.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi 50.000.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun  08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 60 gün vadeli, 50.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı 13.08.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi 50.000.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun  08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 71 gün vadeli, 50.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı 17.08.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi 75.000.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun  08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 45 gün vadeli, 75.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı 31.08.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi