26 Ağustos 2019

Halka Arz – 2019

10.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2019)

Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 10,000,000,000 (On milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği’nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya  halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

SPK Onayına Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı İzahnamenin Özet Kısmı

100.000.000 TL – 150.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 150.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 100.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 147 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Sermaye Piyasası Notu Güncelleme Metni

İzahnamenin Özet Kısmı Güncelleme Metni

Sermaye Piyasası Notu  Son Hali 26.09.2019

İzahnamenin Özet Kısmı  Son Hali 26.09.2019

170.000.000 TL – 250.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 170.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 98 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK’ya Sunulan İhraçcı Bilgi Dokümanı

SPK’ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK’ya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı

SPK tarafından onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı

450.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 350.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 450.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 111 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK tarafından onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı

450.000.000 TL Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) – 08.03.2019

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, Şirketimizin talep toplamasını 4-5-6 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiği, 450.000.000 Türk Lirası tutarındaki 112 gün vadeli kira sertifikası ihracı tamamlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

İhraççı Bilgi Dokümanı
Sermaye Piyasası Aracı Notu
İzahnamenin Özet Kısmı
Alım Satım Sözleşmesi
Yönetim Sözleşmesi
Uygunluk Görüşü

170.000.000 TL – 250.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 170.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 98 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK’ya Sunulan İhraçcı Bilgi Dokümanı

SPK’ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK’ya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı

SPK tarafından onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı

450.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 350.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 450.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 111 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK tarafından onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı

350.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 250.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 350.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 105 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK’ya Sunulan İhraçcı Bilgi Dokümanı

SPK’ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK’ya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı

SPK tarafından onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı

450.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK’ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK’ya Sunulan İhraçcı Bilgi Dokümanı

SPK’ya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı

SPK tarafından onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı

200.000.000-300.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 300.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 187 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur

SPK’ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK’ya Sunulan İhraçcı Bilgi Dokümanı

SPK’ya Sunulan İzahnamenin Özet Kısmı

SPK tarafından onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı

200.000.000-250.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 250.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 195 gün vadeli kira sertifikası ihracı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK tarafından onaylanan İhraçcı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özet Kısmı