26 Ağustos 2019

Halka Arz – 2

10.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2019)

Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 10,000,000,000 (On milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği’nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya  halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

SPK Onayına Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Onaylı İzahnamenin Özet Kısmı

100.000.000 TL – 150.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 150.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 100.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 147 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı

Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Sermaye Piyasası Notu Güncelleme Metni

İzahnamenin Özet Kısmı Güncelleme Metni

Sermaye Piyasası Notu  Son Hali 26.09.2019

İzahnamenin Özet Kısmı  Son Hali 26.09.2019