30 Temmuz 2020

Halka Arz – 2020

15.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2020)

Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 15,000,000,000 (On beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği’nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya  halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin İhraç tavanı onayı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahname Özeti

İhraççı Bilgi Dökümanı Ekleri-1

İhraççı Bilgi Dökümanı Ekleri-2

İhraççı Bilgi Dökümanı Ekleri-3

İhraççı Bilgi Dökümanı Ekleri-4

150.000.000 TL – 200.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 200.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 77 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

SPK Onayına Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK Onayına Sunulan İzahname Özeti

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahname Özeti

 

200.000.000 TL – 300.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 200.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 79 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

SPK tarafından oınaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahname Özeti

 

100.000.000 TL – 150.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 150.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 100.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

SPK tarafından oınaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahname Özeti

 

200.000.000 TL – 275.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 275.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 62 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

SPK tarafından oınaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahname Özeti

150.000.000 TL – 225.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 225.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni

SPK Onaylı Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK Onaylı Sunulan İzahname Özeti

 

300.000.000 TL – 425.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 425.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 93 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK’ya sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni

SPK’ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK’ya Sunulan İzahname Özeti

SPK Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni

SPK Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK Onaylı İzahname Özeti