8 Mart 2021

Halka Arz-4

20.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2021)

Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 20,000,000,000 (On beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği’nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya  halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna İhraç tavanı onayı başvurusu yapılmıştır.

SPK Onayına Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı

SPK Onayına Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK Onayına Sunulan İzahname Özeti

SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahname Özeti

225.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 225.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni

SPK Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK Onaylı İzahname Özeti

 

400.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 475.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 350.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 90 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni

SPK Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK Onaylı İzahname Özeti

 

200.000.000 TL – 275.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 275.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK Onayına sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni

SPK Onayına sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK Onayına sunulan İzahname Özeti

SPK Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni

SPK Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK Onaylı İzahname Özeti

 

300.000.000 TL – 400.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 400.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 85 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

SPK Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni

SPK Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK Onaylı İzahname Özeti

200.000.000 TL – 300.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 300.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

SPK Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni

SPK Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK Onaylı İzahname Özeti

 

150.000.000 TL – 200.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 200.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

SPK Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni

SPK Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK Onaylı İzahname Özeti