15 Ağustos 2017

Haziran 2017

115.000.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı  (23.06.2017)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.12.2016 tarih ve 35/1243 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 179 gün vadeli ve 115.000.000 Türk Lirası nominal değerli kira sertifikası ihracına ilişkin belgeler aşağıdaki gibidir.

İhraca ilişkin bilgiler

Uygunluk Görüşü

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi

Vekaleten Yönetim Sözleşmesi

Garanti Sözleşmesi