16 Mart 2022

Halka Arz – 2022

15.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2022)

Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 15.000.000.000 (On beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği’nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya  halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna İhraç tavanı onayı başvurusu yapılmıştır.

SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK tarafından onaylanan İzahname Özeti

EK-1 İcazet (Sahipliğe Dayalı)

EK-2 İcazet (Yönetim Sözleşmesine Dayalı, OpsiyonI)

EK-3 İcazet (Yönetim Sözleşmesine Dayalı, OpsiyonII)

EK-4 İcazet (Alım-Satım Sözleşmesine Dayalı)

EK-5 Sertifika Hüküm ve Şartlar

EK-6.a Alım-Satım Sözleşmesi1

EK-6.b Alım-Satım Sözleşmesi2

EK-7.a Yönetim Sözleşmesi OpsiyonI

EK-7.b Yönetim Sözleşmesi OpsiyonII

EK-8 Kira Sözleşmesi 

EK-9 Devir Sözleşmesi

EK-10 Satın Alma Taahhüdü

EK-11 Fon Kullanıcısı Esas Sözleşmesi

EK-12 Fon Kullanıcısı- 31-12-2021 Bağımsız Denetim Raporu 

EK-12 Fon Kullanıcısı- 31-12-2020 Bağımsız Denetim Raporu 

EK-13 Bereket VKŞ- 31-12-2021 Bağımsız Denetim Raporu 

EK-13 Bereket VKŞ- 31-12-2020 Bağımsız Denetim Raporu 

EK-15 Bereket VKŞ Esas Sözleşmesi

EK-16 Hukukçu Raporu  

225.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 225.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

SPK Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı

SPK Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

SPK Onaylı İzahname Özeti