12 Kasım 2018

Kasım 2018

300.000.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı (08.11.2018)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.12.2017 tarih ve 48/1570 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, vekaleten yönetim sözleşmesine dayalı, 99 gün vadeli 300.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin belgeler aşağıdaki gibidir.

İhraca ilişkin bilgiler

Uygunluk Görüşü

İhraç Belgesi

Tertip İhraç Belgesi

netim Sözleşmesi

Alım Satım Sözleşmesi

Sertifika Hüküm ve Şartları