Halka Arz - 2018

2.000.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2018)

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, 2.000.000.000 TL’ye kadar kira sertifikalarının ihraçlarına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.11.2018 tarih ve 2018/49 sayılı bülteni ile onaylanmış ve onaylanan dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı

350.000.000 TL – 450.000.000 Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 2.000.000.000.-TL halka arz ihraç tavanı ile sınırlı olarak, 350.000.000 TL nominal değerli fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 450.000.000 TL ‘ye kadar arttırılabilecek 98 Gün vadeli 5. Tertip kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Aracı Notu

250.000.000 TL Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 2.000.000.000.-TL halka arz ihraç tavanı ile sınırlı olarak, 250.000.000 TL nominal değerli 93 Gün vadeli  4. Tertip kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracı tamamlanmıştır

Sermaye Piyasası Aracı Notu

500.000.000 TL Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 2.000.000.000.-TL halka arz ihraç tavanı ile sınırlı olarak, 500.000.000 TL nominal değerli  98 Gün vadeli  3. Tertip kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracı tamamlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı

400.000.000 TL Kira Sertifikası İhracı (Halka Arz) 

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, Şirketimizin talep toplamasını 15-16-19 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiği 400.000.000 Türk Lirası tutarındaki 107 gün vadeli kira sertifikası ihracı tamamlanmıştır.

Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı