Şubat 2019

375.000.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı (15.02.2019)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.12.2018 tarih ve 65/1534 sayılı toplantısında onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 91 gün vadeli, 375.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı tamamlanmıştır.

İhraca ilişkin bilgiler

Uygunluk Görüşü