Özel Durum Açıklamaları

Bereket Varlık Kiralama A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) ilettiği özel durum açıklamalarına ve diğer bildirimlerine KAP’ın İnternet sitesinden ulaşabilirsiniz.