Mayıs 2017

100.00.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı  (11.05.2017)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.12.2016 tarih ve 35/1243 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 97 gün vadeli ve 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli kira sertifikası ihracına ilişkin belgeler aşağıdaki gibidir.

İhraca ilişkin bilgiler