Kasım 2019

400.000.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.09.2019 tarih ve 52/1198 sayılı toplantısında onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 96 gün vadeli, 400.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı 08.11.2019 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

İhraca ilişkin bilgiler

İhraç Belgesi

60.000.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.09.2019 tarih ve 52/1198 sayılı toplantısında onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 60 gün vadeli, 60.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı 28.11.2019 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

İhraca ilişkin bilgiler

İhraç Belgesi