Halka Arz - 2023

14.500.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2023)

Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 14.500.000.000 (On Dört Milyar Beş Yüz Milyon) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği’nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya  halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan onayı Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınmıştır.

SPK Onaylı İBD

500.000.000 TL tutarına kadar Kira Sertifikası İhraç Tavanı (2023)

 Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği’nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya  halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan onayı Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınmıştır.

SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı

75.000.000 Kira Sertifikası İhracı (talep gelmesi halinde 100.000.000 TL’ye kadar arttırılabilir)

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 100.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 75.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 126 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulun’dan onay alınmıştır.

SPK onayına sunulan İBD Güncelleme Metni