Ağustos 2018 - 2

70.000.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı (14.08.2018)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.12.2017 tarih ve 48/1570 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, vekaleten yönetim sözleşmesine dayalı,372  gün vadeli, TÜFE’ye endeksli ve 70.000.000 Türk Lirası nominal değerli kira sertifikası ihracına ilişkin belgeler aşağıdaki gibidir.

İhraca ilişkin bilgiler