Hakkımızda

Bereket Varlık Kiralama A.Ş.

Bereket Varlık Kiralama A.Ş. katılım bankacılığının öncüsü Albaraka Türk’ün iştiraki olarak 14 Ekim 2011 tarihinde kurularak ticaret siciline tescil edilmiştir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen türler ile usul ve esaslarda kira sertifikası ihraçlarını gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur.

Şirketimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunun ilgili maddelerine dayanılarak SPK tarafından yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) uyarınca münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulmuş olan bir sermaye piyasası kurumudur.

 

Vizyon

Dünyanın en iyi varlık kiralama şirketi olmak.

Misyon

Faizsizlik prensiplerine bağlı ve kurumsal değerlerimize uygun bir şekilde, başarılarımıza katılan müşterilerimiz, çalışanlarımız ve pay sahiplerimizle ortak faydalarımızı paylaşarak, varlık kiralama şirketinin yapabileceği en üst kalitede hizmet sunmaktadır.

Şirketin Faaliyet Konusu

a) Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen türlerde kira sertifikası ihraç etmek,

b) Kira sertifikası ihraç edebilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları; devralmak, satın almak, kiralamak, yönetmek, yeni ortak girişim kurmak, ortak girişimlere ortak olmak, eser sözleşmesi kapsamında eser meydana getirilmesini sağlamak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

c) Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda tanımlanan her türlü varlıkları ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere satmak, devretmek, kiralamak, ihraca dayanak gayrimenkul üzerinde kaynak kuruluş lehine tapu sicilinde geri alım hakkı tesis etmek, varlık veya hakkı Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirlenen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak, meydana getirilecek eseri önce kiralayarak veya kiralamaksızın doğrudan satmak başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın izin verdiği her türlü tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmak,

d) Varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirlerden, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak ve payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemeler yapmak

e) Sahip olduğu varlıkları ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar ve haklar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın izin verdiği ayni hakları tesis etmek, yine üçüncü kişilerden ayni haklar kabul etmek,

f) Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın izin verdiği her türlü faaliyetlerde bulunmak

.