Temmuz 2018

20.000.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı (02.07.2018)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.12.2017 tarih ve 48/1570 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmak üzere, vekaleten yönetim sözleşmesine dayalı, 109 gün vadeli ve 20.000.000 Türk Lirası nominal değerli kira sertifikası ihracına ilişkin belgeler aşağıdaki gibidir.

Uygunluk Görüşü