Kira Sertifikası

Kira Sertifikası

Kira Sertifikası Genel Esasları ve Türleri

Kira sertifikası

Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla Varlık Kiralama Şirketi (VKŞ) tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymettir. Kira sertifikaları uluslararası piyasalarda “sukuk” adıyla tanınmaktadır. Kira sertifikaları da vadeye kadar elde tutulabileceği gibi, ikincil piyasada da satılabilir.

Kira Sertifikaları Tebliği‘ne göre kira sertifikasının tanımı şu şekilde yapılmaktadır.  “Kira sertifikası, her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymeti ifade eder.”

Kira sertifikaları halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılabilir. Halka arz edilmeyen sertifikalar önceden belirlenmiş yatırımcılara tahsis edilmek suretiyle veya nitelikli yatırımcılarla sınırlı olmak üzere satılabilir.

VKŞ olarak tanımlanan şirketler, bankalar, ipotek finansmanı kuruluşları, aracı kurumlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından kurulabilir. VKŞ ortaklarının pay devrileri SPK iznine tabidir ve VKŞ’ler hiçbir şekilde kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve hakları esas sözleşmesiyle belirlenmiş faaliyetler dışında kullanamazlar.

 

Kira sertifikaları Türleri:

Sahipliğe, Yönetim sözleşmesine, Alım-satıma, Ortaklığa, Eser sözleşmesine dayalı olabilir. Bunlardan birinin ve ya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle Varlık Kiralama Şirketleri tarafından ihraç edilebilir.

  • 1. Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları; Sahipliğe dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarıdır.
  • 2. Yönetim sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikaları; Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade boyunca kiralanması da dahil olmak üzere VKŞ lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde VKŞ’ye aktarılması amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarıdır.
  • 3. Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikaları; Alım-satıma dayalı kira sertifikaları, bir varlık veya hakkın VKŞ tarafından satın alınarak 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarıdır.
  • 4. Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikaları; Ortaklığa dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin ortak girişime ortak olmak amacıyla ihraç ettiği kira sertifikalarıdır.
  • 5. Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikaları; Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarıdır.
.