Eylül 2020

250.000.000 Türk Lirası Tutarında Kira Sertifikası İhracı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067  sayılı toplantısında onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 84 gün vadeli, 250.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı 11.09.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

İhraca ilişkin bilgiler

İhraç Belgesi